De blog-serie Weg met die Gum! is gebaseerd op de presentatie van Margaret Sap tijdens het

Meester in Kunst seminar op 5 november 2019.

Weg met die gum!

Meer aandacht voor het creatieve proces in de klas bevordert de vorm van intelligentie die de toekomst nodig heeft.

***

DE SPORTWERELD

  1. Weerstand als weg naar groei

Binnen de kantoormuren van de sportindustrie tref je een gezonde vorm van competitie aan. Enthousiast en sportief. Afgunst of hypocrisie bespreekt men en krijgt niet veel kans te ontkiemen.

Binnen een school vertaal je dat naar de acceptatie van ieders kwaliteiten en verschillen. Onenigheid en pestgedrag met een robuuste aanpak ontzenuwen. Het invoeren van filosofie als verplicht vak op de basisschool kan bijdragen aan een gezonde sfeer, waarbij kinderen en leraren elkaar leren waarderen en respecteren.

Gezonde geesten in gezonde lichamen.

Wat mij het meest opviel bij professionele atleten?

Een topsporter doet wat jij en ik niet graag doen: Weerstand opzoeken.

De gewone man stuit op weerstand en besluit vervolgens wat te doen. De reflex is meestal

vermijdend gedrag of een instinctieve, felle reactie.

Gaat hij de weerstand uiteindelijk te lijf, dan is dat een hele klus die het nodige geklaag met zich meebrengt.

De atleet echter zoekt weerstand bewust op en maakt er zijn dagelijkse routine van: opstaan en weten dat de dag pijn en teleurstelling brengt.

Hij weet óók dat aan de andere kant van die weerstand groei wacht.

Hij werkt met de beste van de beste trainers om nóg meer weerstand en obstakels te trotseren, en – uiteraard – te overtreffen.

Hoe professioneler de atleet, hoe harder hij oefent, leert en traint.

Wil je goed zijn, dan blijf je leren. En dat geldt ook voor jou en mij.

Hoe goed wil je zijn?

 

Hoe meer onderwijservaring, hoe meer je nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt.

Tenminste, als je ‘t beste uit jezelf wilt halen en aan je kinderen wilt geven.

Mentaliteit: Denk en handel als een atleet:

  • Geef niet op, blijf in beweging, werk naar je doel toe.
  • Analyseer en registreer je eigen missers en mogelijkheden. Lichamelijk en ook geestelijk.
  • Motiveer jezelf. Spreek jezelf toe. Wees zelf je eigen beste fan: Noem jezelf bij naam: “Erik, nu geef je je op voor die cursus.” – “Marije, om elf uur loop je het kantoor van de directeur binnen.”
  • Blijf nieuwsgierig naar betere mogelijkheden en kansen. Het drijft innovatie aan. Overstijg jezelf en doe wat niemands anders nog heeft gedaan.
  • Geloof in het onmogelijke en schakel hulpbronnen in om het voor elkaar te krijgen. 

Deze mentale instelling maakt je tot energiek voorbeeld voor je leerlingen.

Het is een aan te leren vaardigheid die kinderen vandaag de dag thuis en op school mee kunnen krijgen.

Klasomgeving: Sport en Spel is geen anarchie.

Sterker nog, goed spel kent codes en regels.

Hetzelfde geldt voor kunstvakken en omgang in de klas.

Al ben ik een voorstander van af en toe een ‘vrije les’, op veel scholen zijn kunstvakken de lessen waar het een (te?) gezellige boel wordt. De muziek gaat aan, iedereen loopt door elkaar en de papiertjes dwarrelen door de lucht.

Voor veel kinderen is het heerlijk juist in rust tot creatie te komen.

Laat de sfeer die ontstaat tijdens je lessen beeldende vorming met intentie gebeuren.

Amerikanen zeggen het zo: “Art Class is no Fart Class”.

Je eigen onzekerheid

Kun je zelf niet goed tekenen of toneelspelen? Probeer het toch. Wees open over je eigen onzekerheid en zeg vooral niet dat je er niks van kunt. Dat is feitelijk onwaar.

Maak met de klas eens je eigen schetsboek (hier link naar pdf) en bewaar al je probeersels: een manier met elkaar te groeien en die groei zichtbaar te maken.

 

Waar is de GUM in dit verhaal?

 

Missers, fouten of slechte tijden negeren, niet willen registreren of analyseren,

Een klagende of zeurende houding aannemen als iets lastig wordt, jezelf wegcijferen.

= uitgummen

 

Wèg met die gum

Rondetijden laten staan, schetsen bewaren, de problemen te lijf gaan, open staan voor verandering en groei = acceptatie, leermoment,

evalueren, een brug bouwen naar nieuw terrein

= de gum heb je niet nodig.

 

Samengevat:

Weerstand is de richtingaanwijzer voor groei;

Beweging en zelfmotivatie zijn belangrijk;

Tegenslag, nieuwsgierigheid en innovatie gaan hand in hand;

Spelregels horen erbij, ook in de kunstvakken.

 

Klik hier door naar de volgende blog-post: Wèg met die gum! – De Modebranche

Pin It on Pinterest