Tramadol Overnight Delivery Mastercard De blog-serie Weg met die Gum! is gebaseerd op de presentatie van Margaret Sap tijdens het

http://countocram.com/2024/03/07/pcjz8lnrup Meester in Kunst seminar op 5 november 2019.

Weg met die gum! 

https://worthcompare.com/nashhmmhx Meer aandacht voor het creatieve proces in de klas bevordert de vorm van intelligentie die de toekomst nodig heeft.

***

Order 180 Tramadol Cod https://elisabethbell.com/o9qqz3hf MUZIEKINDUSTRIE

  1. Kameraadschap en vertrouwen

https://musiciselementary.com/2024/03/07/ysjpkao2rn Kameraadschap is een creativiteitsbooster van jewelste. En andersom geldt: vijandschap is een dromenkiller.

https://ncmm.org/kuo7o8yaktx Vertrouwen en humor die samen gaat met vriendschap, maken ruimte om vrijuit te brainstormen. Hierdoor ontstaan onwaarschijnlijke ideeën. Door deze direct met elkaar te valideren en af te spreken wie wat uitzoekt, pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid op. Snel, efficiënt, informeel en rauw – vol potentie. Het enthousiasme en de snelheid waarmee beslissingen worden gemaakt, zijn vast onderdeel van het proces.

Ruimte voor fouten, elkaar intuïtief aanvoelen en bereidheid samen ergens keihard voor te werken – of met elkaar te falen – vormen de kern van succesvol pionieren en het realiseren van het ondenkbare.

De magische formule

“Zou het niet fantastisch zijn als … + (vul hier een wenselijke droom in)?”

Daag je zelf, je collega of je klas uit met deze vraagstelling en zie wat er gebeurt. Luister.

Als je er vervolgens alles aan doet om die dromen werkelijkheid te maken, ontstaan er ongelooflijke projecten.

Het is een magische formule, die in al z’n eenvoud goud waard.

Samenwerking

Als saamhorigheid in een klas ontbreekt, is het moeilijk met elkaar tot mooie processen en projecten te komen.

Een creatieve werk- en leeromgeving vraagt om onderlinge samenwerking. Respect voor elkaars ideeën en vaardigheden zijn van het hoogste belang. Oók tussen leerkracht en leerling.

Een kind is kwetsbaar tijdens het creatieproces. De omgeving moet dan ook veilig zijn.

De leerkracht doet er goed aan zich extra bewust te zijn van zijn woorden en opmerkingen. In hoeverre pikt het kind een kritische opmerking als constructief of destructief op?

Als wederzijds vertrouwen aanwezig is ontstaat een veilig gevoel onder klasgenoten. Daarbinnen bloeien respect, vriendschap en vermogen tot leren op.

Ja, …en!

De belangrijkste les die ik meekreeg in de organisatie die de grootste jongerensubcultuur van Nederland heeft geïnitialiseerd, gecommercialiseerd en geïnternationaliseerd is het volgende:

Zeg niet: “Ja, maar.”

Zeg: “Ja, èn!”

We hebben ‘t over 1996.

Berthold Gunster heeft in 2005 over hetzelfde thema een prachtig boekje geschreven.

“Ja, maar wat als alles lukt” (2005). Een aanrader.

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/i23m8y4 Waar is de GUM in dit verhaal?

“Ja, maar”:

Voorzichtigheid, plannen afkappen en onderuithalen,

achteruit deinzen, “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”,

klagen, afremmen, niet baanbrekend willen zijn.

“Vroeger deden we het zo.” 

= uitgummen

Wèg met die gum

“Ja, …en!”

 

“Ja, en” is moedig een lijn neerzetten, beginnen en gaan.

Nadenken, reflecteren, de lijn doortrekken, opzij, door en verder.

Innovatie. Wat is er nog meer mogelijk?

Soms een kromme, soms een rechte lijn.

Leid jij de lijn of laat jij je leiden door de lijn?

Van fouten kun je leren, de lijn blijft in beweging.

= de gum heb je niet nodig.

Kortom:

vertrouwen, speelse samenwerking en risico’s nemen zijn vast onderdeel van een goed creatief proces.

Klik hier door naar de volgende blog-post: Wèg met die gum – De Sportwereld

Pin It on Pinterest